• 1
  • "Данел - 97" ЕООД е основана през 1997 в Бъгария. Специализирана е в търговията, вноса, износа и преработката на риба и рибни продукти. Тя е семейна фирма, залагаща на непрекъснато разширяване и развитие, което се състои в подходящо подобрение на материалната база и поддържане на дългосрочни и стабилни връзки с клиенти и доставчици, базирани на взаимно доверие. Данел-97 ЕООД следи тенденциите в бизнеса и със своята гъвкавост успява да попълва своевременно нуждите на пазара Фирмата има всички необходими сертификати, необходими за доставка на стоки в страната и извън нея. Днес фирмата е добре позната в цяла Блъгария и има широк кръг от партньори по целия свят.